Category Archives: Thông Báo

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa luật năm học 2019-2020 (12/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Luật xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 13h30 ngày 12/6/2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: E204, Khu Giảng […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa thương mại điện tử năm học 2019-2020 (16/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Thương mại điện tử xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 7h30 -11h00 ngày 16/6/2020 (Thứ Ba) Địa […]

Kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ ii năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2019 – 2020. Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2019 – 2020. Thông […]

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.   Theo tiến độ giảng dạy trong học kỳ 2 năm học 2019-2020, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần cho các lớp học phần bậc đại học hệ chính quy gồm 2 đợt: 1. Đợt 1 Lịch thi […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa kinh tế năm học 2019-2020 (11/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Kinh tế xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 7h30-11h30 ngày 11/6/2020 (Thứ Năm) Địa điểm: E204, Khu […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa marketing đợt 2 năm học 2019-2020 (12/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Marketing xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 8h00 ngày 12/6/2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: E204, Khu Giảng […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa luật năm học 2019-2020 (12/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Luật xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 13h30 ngày 12/6/2020 (Thứ Sáu) Địa điểm: E204, Khu Giảng […]

Thư mời tham dự hội nghị svnckh khoa thương mại điện tử năm học 2019-2020 (16/6/2020)

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên. BTC Hội nghị SVNCKH Khoa Thương mại điện tử xin trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên có quan tâm đến tham dự Hội nghị với các thông tin như sau: Thời gian: 7h30 -11h00 ngày 16/6/2020 (Thứ Ba) Địa […]

THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH (TOEIC) VÀ CHUẨN CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO – KỲ THI NGÀY 20,21/6/2020

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh (TOEIC) và Chuẩn CNTT cơ bản, nâng cao dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, cụ thể: – Đối tượng dự thi: Sinh viên các […]